30. 10. 2020  15:05 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

     
     
Výuka          
     
Publikace     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Virtualizácia riadenia robotického výrobného systému s využitím modulu Virtual Commissioning v prostredí Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate 
Autor: Ing. Matúš Tatarko
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Marián Filka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Virtualizácia riadenia robotického výrobného systému s využitím modulu Virtual Commissioning v prostredí Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate 
Abstrakt:
Práca sa zaoberá možnosťami virtuálneho uvedenia do prevádzky navrhnutého robotického výrobného systému prostredníctvom simulačného prostredia Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate. Teoretická časť sa zameriava na opis témy virtuálneho sprevádzkovania. Pretože virtuálne sprevádzkovanie predstavuje základ pre súčasne prebiehajúci vývoj v priemysle, v práci je opísaná základná charakteristika konceptu Priemysel 4.0. Pre realizáciu virtuálneho sprevádzkovania je potrebné využitie nástrojov určených pre digitálnu továreň. Preto je v práci uvedená základná charakteristika priemyselnej digitálnej výroby, ktorej základ tvorí balík nástrojov Tecnomatix od spoločnosti Siemens PLM Software. V praktickej časti práce je na začiatku realizovaný návrh robotického výrobného systému, zameraného na bodové zváranie. Uvedený je opis rozmiestnenia navrhnutého pracoviska spolu s opisom činností, ktoré sú v navrhnutom výrobnom systéme vykonávané. Následne je v nástroji Process Simulate vytvorená časom riadená simulácia navrhnutého systému, s opísaním postupu vytvorenia. Pre vytvorenú časom riadenú simuláciu je navrhnuté signálové riadenie prostredníctvom CEE modulu simulačného nástroja. Výsledkom práce je realizovanie virtuálneho uvedenia do prevádzky navrhnutého výrobného systému prostredníctvom metódy softvér v slučke. V rámci tejto metódy je vytvorené prepojenie medzi trojdimenzionálnym modelom výrobného systému (simuláciou) a virtuálnym PLC. Pre virtuálne PLC, ktoré je realizované platformou PLCSIM, je vytvorený riadiaci program v nástroji Simatic Step 7 (TIA Portal) V13. Pre ovládanie chodu simulácie je v tomto nástroji navrhnuté a vytvorené HMI rozhranie.
Klíčová slova:Signály, Virtual Commissioning, Simatic Step 7, Off-line programovanie, Robot, Priemyselný robot, Moduly, Process Simulate, Robotická bunka, Operácie, Logické bloky, Pracovná hlavica, Robotický výrobný systém, Bodové zváranie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně