1. 6. 2020  10:48 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Kontakty     
     
     
     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Virtualizácia riadenia robotického výrobného systému s využitím modulu Virtual Commissioning v prostredí Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate 
Autor:
Ing. Matúš Tatarko
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Virtualizácia riadenia robotického výrobného systému s využitím modulu Virtual Commissioning v prostredí Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate 
Abstrakt:
Práca sa zaoberá možnosťami virtuálneho uvedenia do prevádzky navrhnutého robotického výrobného systému prostredníctvom simulačného prostredia Siemens PLM Tecnomatix Process Simulate. Teoretická časť sa zameriava na opis témy virtuálneho sprevádzkovania. Pretože virtuálne sprevádzkovanie predstavuje základ pre súčasne prebiehajúci vývoj v priemysle, v práci je opísaná základná charakteristika konceptu Priemysel 4.0. Pre realizáciu virtuálneho sprevádzkovania je potrebné využitie nástrojov určených pre digitálnu továreň. Preto je v práci uvedená základná charakteristika priemyselnej digitálnej výroby, ktorej základ tvorí balík nástrojov Tecnomatix od spoločnosti Siemens PLM Software. V praktickej časti práce je na začiatku realizovaný návrh robotického výrobného systému, zameraného na bodové zváranie. Uvedený je opis rozmiestnenia navrhnutého pracoviska spolu s opisom činností, ktoré sú v navrhnutom výrobnom systéme vykonávané. Následne je v nástroji Process Simulate vytvorená časom riadená simulácia navrhnutého systému, s opísaním postupu vytvorenia. Pre vytvorenú časom riadenú simuláciu je navrhnuté signálové riadenie prostredníctvom CEE modulu simulačného nástroja. Výsledkom práce je realizovanie virtuálneho uvedenia do prevádzky navrhnutého výrobného systému prostredníctvom metódy softvér v slučke. V rámci tejto metódy je vytvorené prepojenie medzi trojdimenzionálnym modelom výrobného systému (simuláciou) a virtuálnym PLC. Pre virtuálne PLC, ktoré je realizované platformou PLCSIM, je vytvorený riadiaci program v nástroji Simatic Step 7 (TIA Portal) V13. Pre ovládanie chodu simulácie je v tomto nástroji navrhnuté a vytvorené HMI rozhranie.
Kľúčové slová:
Signály, Virtual Commissioning, Simatic Step 7, Off-line programovanie, Robot, Priemyselný robot, Moduly, Process Simulate, Robotická bunka, Operácie, Logické bloky, Pracovná hlavica, Robotický výrobný systém, Bodové zváranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene