Nov 22, 2019   4:56 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Complex optimization of the computer network architecture at the student dormitory Mladá Garda
Written by (author): Ing. Markus Melicher
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplexná optimalizácia architektúry počítačovej siete na ŠD Mladá Garda
Summary:Záverečná práca úvodom prináša základnú teóriu návrhu sietí a zameriava sa hlavne na optimalizáciu bezpečnosti na druhej vrstve referenčného OSI modelu. Ďalej sa analyzujú vybrané sieťové technológie a ich možnosti na fyzický dostupných zariadeniach, ktoré sa následne, na základe získaných informácií, optimalizujú. V praktickej časti práce sa vykonáva realizácia nami navrhnutých zmien, s ktorými súvisí aj návrh rozsiahlých automatizačných skriptov a konfiguračných súborov, ktoré siahajú od prepínačov, smerovačov, vnorených platforiem až po rôzne vrstvy na fyzických serveroch. Taktiež sa vykonáva návrh a fyzická realizácia sieťových strážnych psov (watchdogov) zakladajúcich práve na vyššie spomenutých vnorených platformách. Všetky kroky vedú k zvyšovaniu stupňa automatizácie a autonómnosti siete s cieľom šetriť ľudské sily dobrovoľných správcov siete.
Key words:lokálne siete, optimalizácia, ethernet, riadenie, návrh, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited