Sep 29, 2020   7:20 p.m. Michal, Michaela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Designing a simulation of robotic workplace used for assembly of engine blocks using the ABB Robot Studio software
Written by (author): Ing. František Šimon
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh simulácie robotického pracoviska na kompletizáciu motorových blokov v prostredí ABB Robot Studio
Summary:Diplomová práca sa zaoberá off-line programovaním robotov v simulačnom programe ABB Robot Studio. Teoretická časť diplomovej práce je venovaná priemyselnej robotike a jej využitiu v praxi, predovšetkým v automobilovom priemysle. Ďalej je opísaná bezpečnosť na pracovisku pri práci s robotmi. Praktická časť je venovaná opisu tvorby robotizovaného pracoviska, ktoré slúži na kompletizáciu motorových blokov. Opisuje ako sa postupovalo pri výbere robotov a tvorbe jednotlivých komponentov, ktoré boli potrebné pre pracovisko. Medzi tieto komponenty sa radia prípravky, pracovné hlavice a dopravníkové pásy. Z týchto komponentov sa neskôr v programe ABB Robot Studio vytvárali SmartComponenty, ktoré sú schopné na báze signálov komunikovať s robotmi. Zároveň je opísaný postup tvorby dráhy pre robotov a konečná simulácia pracoviska.
Key words:
off-line programovanie robotov, ABB Robot Studio, kompletizácia motorov, tvorba simulačných programov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited