1. 6. 2020  9:52 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
          Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanie priemyselného robota KUKA KRL-125L90/2
Autor:
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanie priemyselného robota KUKA KRL-125L90/2
Abstrakt:
Diplomová práca sa najprv venuje oboznámeniu čitateľa s obsluhou robotického zariadenia pomocou ovládacieho panelu – KUKA control panel, nastavením robota, vysvetlením súradnicových systémov a štruktúry pohybov robota. Ďalšia časť sa zaoberá vysvetlením on-line programovania pohybov a využitím logických funkcií v programovaní robotov. V záverečnej časti práce sa nachádzajú úlohy s vypracovaním k jednotlivým kapitolám teoretickej časti doplnené o pár úloh off-line programovania nadväzujúcich na prácu kolegu Bc. Pavola Vašeka.
Kľúčové slová:
on-line programovanie, off-line programovanie, priemyselný robot, KUKA, programovanie robota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene