Feb 29, 2020   4:56 a.m. Radomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Collection of didactic assigments in the field of Robotics used for on-line and off-line programming of industrial robot KUKA KR-125L90/2
Written by (author): Ing. Pavol Vašek
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanie priemyselného robota KUKA KRL-125L90/2
Summary:Diplomová práca sa zaoberá on-line a off-line programovaním priemyselného robota KUKA KR-125L90/2. V teoretickej časti práce sú popísané špecifikácie spomínaného priemyselného robota a zabezpečenie využívaného robotického pracoviska. Prvá časť praktickej časti práce je venovaná on-line programovaniu. V nej je popísaný postup premerania nástroja a základne a vytvorenie pohybového programu robota. Druhá časť zaoberajúca sa off-line programovaním obsahuje úlohy a postupy pre vytváranie off-line simulácií so zameraním na operácie typu uchop a polož. V tejto časti sa takisto nachádza postup vytvárania signálov, ktorý je následne využitý pri vytvorení snímača schopného komunikovať s robotom na báze signálov.
Key words:On-line programovanie, off-line programovanie, KUKA, priemyselný robot, Process Simulate

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited