Oct 28, 2020   9:23 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
          Final thesis     
Projects     Publications          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Application of RTLS localization systems in industrial practice
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Matej Šimovec
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi
Summary:
Bezpečnosť na pracovisku je jedna z najdôležitejších častí výrobného procesu, na ktorú je v týchto dňoch kladený veľmi prísny dôraz. Príchod automatizácie otvoril dvere novým technológiám na zaistenie bezpečnosti na pracovisku. Jednou z týchto technológií je RTLS systém, ktorý umožňuje lokalizáciu v reálnom čase. Táto bakalárska práca sa skladá zo siedmich častí. Prvá, druhá a tretia časť sa venuje problematike RTLS systémov a technológiám, pomocou ktorých sú zbierané dáta z monitorovaného priestoru. V štvrtej časti sú opísané metódy spracovania nazbieraných dát a výpočet súradníc slodvaného objektu. Piata časť sa venuje lokalizačným modulom, ktorých polohu systém sleduje. V šiestej a siedmej časti sa práca zaoberá portfóliom spoločnosti Sewio a implementáciou ich RTLS systému do robotizovaného pracoviska. V závere sa poukazuje na nedostatky RTLS systému ako bezpečnostného prvku.
Key words:
RTLS, UWB, Sewio, Raspberry Pi 3, KUKA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited