5. 4. 2020  6:51 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi
Autor: Bc. Matúš Leginus
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Matej Šimovec
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi
Abstrakt:Bezpečnosť na pracovisku je jedna z najdôležitejších častí výrobného procesu, na ktorú je v týchto dňoch kladený veľmi prísny dôraz. Príchod automatizácie otvoril dvere novým technológiám na zaistenie bezpečnosti na pracovisku. Jednou z týchto technológií je RTLS systém, ktorý umožňuje lokalizáciu v reálnom čase. Táto bakalárska práca sa skladá zo siedmich častí. Prvá, druhá a tretia časť sa venuje problematike RTLS systémov a technológiám, pomocou ktorých sú zbierané dáta z monitorovaného priestoru. V štvrtej časti sú opísané metódy spracovania nazbieraných dát a výpočet súradníc slodvaného objektu. Piata časť sa venuje lokalizačným modulom, ktorých polohu systém sleduje. V šiestej a siedmej časti sa práca zaoberá portfóliom spoločnosti Sewio a implementáciou ich RTLS systému do robotizovaného pracoviska. V závere sa poukazuje na nedostatky RTLS systému ako bezpečnostného prvku.
Klíčová slova:RTLS, UWB, Sewio, Raspberry Pi 3, KUKA

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně