27. 2. 2020  23:47 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi
Autor: Bc. Matúš Leginus
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Matej Šimovec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi
Abstrakt:Bezpečnosť na pracovisku je jedna z najdôležitejších častí výrobného procesu, na ktorú je v týchto dňoch kladený veľmi prísny dôraz. Príchod automatizácie otvoril dvere novým technológiám na zaistenie bezpečnosti na pracovisku. Jednou z týchto technológií je RTLS systém, ktorý umožňuje lokalizáciu v reálnom čase. Táto bakalárska práca sa skladá zo siedmich častí. Prvá, druhá a tretia časť sa venuje problematike RTLS systémov a technológiám, pomocou ktorých sú zbierané dáta z monitorovaného priestoru. V štvrtej časti sú opísané metódy spracovania nazbieraných dát a výpočet súradníc slodvaného objektu. Piata časť sa venuje lokalizačným modulom, ktorých polohu systém sleduje. V šiestej a siedmej časti sa práca zaoberá portfóliom spoločnosti Sewio a implementáciou ich RTLS systému do robotizovaného pracoviska. V závere sa poukazuje na nedostatky RTLS systému ako bezpečnostného prvku.
Kľúčové slová:RTLS, UWB, Sewio, Raspberry Pi 3, KUKA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene