Nov 21, 2019   0:19 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Programming robotized workstations with KUKA KR3R540 industrial robot
Written by (author): Bc. Marek Sulír
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Slovák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Programovanie robotizovaných pracovísk s priemyselným robotom KUKA KR3R540
Summary:Táto bakalárska práca popisuje riešenie manipulačnej úlohy s použitím priemyselného robota KUKA, ktorý sa nachádza v laboratóriu ústavu. Práca je rozdelená do postupnosti bodov, ktoré zahŕňajú teoretické informácie, návrh a následnú realizáciu aplikácie robota na pracovisku. V prvom bode sa nachádzajú teoretické informácie určené na pochopenie základnej logiky potrebnej na prácu s robotom KUKA. Ďalší bod zohľadňuje nadobudnuté vedomosti z oblasti robotiky, s následným stanovením a návrhom programu a robotizovaného pracoviska. Posledný bod obsahuje realizáciu pracoviska a výpis programu stanovenej manipulačnej úlohy s vysvetlením jednotlivých bodov.
Key words:manipulačná úloha, pohyb robota, priemyselný robot KUKA, robotizované pracovisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited