Oct 21, 2020   7:17 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

Contacts
     
Graduate
     
     Final thesis
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
A set of didactic tasks in simulation environment of Siemens Tecnomatix PLM Process Simulate for the needs of subject teaching Industrial robotics
Written by (author):
Ing. Adam Brňo
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Súbor didaktických úloh v simulačnom prostredí Siemens Tecnomatix PLM Process Simulate pre potreby výučby predmetu Priemyselná robotika
Summary:Diplomová práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť je tvorená teoretickým oboznámením sa s princípmi programovania robotov. Informuje o najznámejších simulačných softvéroch a približuje prostredie Siemens Tecnomatix PLM Process Simulate. Druhá časť je tvorená niekoľkými didaktickými úlohami vo forme postupu. V jednotlivých kapitolách je zahrnuté oboznámenie sa s prostredím tohto softvéru, postupy vkladania a vytvárania komponentov s inteligentnými vlastnosťami až po postup vytvorenia simulačného pracoviska s výstupným programovým modulom priemyselného robota. Didaktické úlohy sú navrhnuté tak, aby sa študent predmetu Priemyselné robotika oboznámil s prostredím a naučil pracovať s programom Siemens Process Simulate na pokročilej úrovni.
Key words:simulácia, priemyselná robotika, didaktická úloha, PLM, Process Simulate

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited