Sep 24, 2020   11:11 p.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     
     
     
Final thesis
     
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Robotic line for welding reinforcements to seats for the automotive industry using ABB Spot Systems welding systems
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Robotizovaná linka pre zváranie výstužných konštrukcii do sedačiek pre automobilový priemysel s využitím zváracích systémov ABB Spot Systems
Summary:
Cieľom diplomovej práce je koncepčný návrh a realizácia zváracej linky, ktorá zvára technológiou bodového zvárania výstužné rámy do automobilových sedačiek. Teoretická časť práce pozostáva z podrobného rozobratia dispozičného a technologického riešenia pracoviska pomocou softvéru ABB RobotStudio. Samotné pracovisko pozostáva z dvoch zváracích robotov ABB s prívlastkom LeanID a výbavou Spot DressPack, ktoré využívajú bodové zváracie systémy ABB Bosch 6000. Využitie tohto zváracieho systému je pilotným projektom ABB na Slovensku. Zváracia linka je rozdelená na dve časti, kde v jednej časti pracujú roboty a v druhej človek. Tieto dve oblasti rozdeľuje otočný stôl s dvomi externými osami a zároveň slúži ako ochranná stena medzi človekom a procesom zvárania. Proces výroby pozostáva v uložení polotovarov v podobe drôtov s priemerom 4 mm do zváracieho prípravku. Následne dôjde k otočeniu otočného stola do pracovného priestoru robotov a kým roboty zvárajú ďalšiu konštrukciu, človek vyberie hotovú zvarenú konštrukciu a pripraví nové polotovary do zváracieho prípravku. V prvých kapitolách praktickej časti je popísaný návrh, simulácia pracoviska a popis korekcii na upínacom prípravku pre zvárané polotovary z pohľadu konštrukcie. V druhej časti bude ďalej popísaná technológia zvárania, samotná realizácia a oživovanie zváracej linky na mieste investora. Výsledkom práce je moderná funkčná robotizovaná zváracia linka pre automobilový priemysel.
Key words:RobotStudio, ABB DressPack, LeanID

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited