9. 8. 2020  23:09 Ľubomíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
Absolvent     Výuka
     
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Robotizovaná linka pre zváranie výstužných konštrukcii do sedačiek pre automobilový priemysel s využitím zváracích systémov ABB Spot Systems
Autor: Ing. Tomáš Gajdoš
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Robotizovaná linka pre zváranie výstužných konštrukcii do sedačiek pre automobilový priemysel s využitím zváracích systémov ABB Spot Systems
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je koncepčný návrh a realizácia zváracej linky, ktorá zvára technológiou bodového zvárania výstužné rámy do automobilových sedačiek. Teoretická časť práce pozostáva z podrobného rozobratia dispozičného a technologického riešenia pracoviska pomocou softvéru ABB RobotStudio. Samotné pracovisko pozostáva z dvoch zváracích robotov ABB s prívlastkom LeanID a výbavou Spot DressPack, ktoré využívajú bodové zváracie systémy ABB Bosch 6000. Využitie tohto zváracieho systému je pilotným projektom ABB na Slovensku. Zváracia linka je rozdelená na dve časti, kde v jednej časti pracujú roboty a v druhej človek. Tieto dve oblasti rozdeľuje otočný stôl s dvomi externými osami a zároveň slúži ako ochranná stena medzi človekom a procesom zvárania. Proces výroby pozostáva v uložení polotovarov v podobe drôtov s priemerom 4 mm do zváracieho prípravku. Následne dôjde k otočeniu otočného stola do pracovného priestoru robotov a kým roboty zvárajú ďalšiu konštrukciu, človek vyberie hotovú zvarenú konštrukciu a pripraví nové polotovary do zváracieho prípravku. V prvých kapitolách praktickej časti je popísaný návrh, simulácia pracoviska a popis korekcii na upínacom prípravku pre zvárané polotovary z pohľadu konštrukcie. V druhej časti bude ďalej popísaná technológia zvárania, samotná realizácia a oživovanie zváracej linky na mieste investora. Výsledkom práce je moderná funkčná robotizovaná zváracia linka pre automobilový priemysel.
Klíčová slova:
RobotStudio, ABB DressPack, LeanID

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně