Feb 29, 2020   5:19 a.m. Radomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of the injection molding machine for the production of wax models with increased safety using the TIA Portal environment and the safety PLC
Written by (author): Ing. Lukáš Vilášek
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia vstrekovacieho lisu na výrobu voskových modelov so zvýšením bezpečnosti s využitím prostredia TIA Portal a bezpečnostného PLC
Summary:Diplomová práca sa zaoberá popisom procesu rekonštrukcie vstrekovacieho lisu, určeného pre tvorbu voskových modelov, so zameraním na zvýšenie bezpečnosti. Teoretická časť diplomovej práce je venovaná definovaniu základných pojmov "programovateľný logický automat", "bezpečnostný logický programovateľný automat", opisu základných legislatívnych prvkov z hľadiska bezpečnosti, ako sú zákony, normy a vyhlášky. V praktickej časti je diplomová práca zameraná na opis procesu tvorby riadiaceho bezpečnostného programu a tvorby vizualizácie, pri ktorých sme využili poznatky z oblasti automatizácie, elektrotechniky, teórie automatického riadenia, hydrauliky a strojníctva. V praktickej časti je spolu s uvedenými postupmi uvedený aj postup oživovania zariadenia, odladenie programu, doplnenie niektorých funkcií a samotné odovzdanie zariadenia. Hlavnou úlohou vstrekovacieho lisu, je výroba lisovaných voskových modelov, ktoré sú ďalej používané pri tvorbe presných odliatkov. Popri tejto hlavnej úlohe vstrekovací lis zabezpečuje aj vedľajšie doplnkové úlohy spojené s nahrievaním vstrekovacieho vosku, kontrolou správneho zaobchádzania s lisom zo strany obsluhy a v spĺňaní bezpečnostných požiadaviek, ktoré sú na daný vstrekovací lis kladené.
Key words:vstrekovací lis, bezpečnosť, PLC, TIA Portal

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited