19. 2. 2020  12:22 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rekonštrukcia vstrekovacieho lisu na výrobu voskových modelov so zvýšením bezpečnosti s využitím prostredia TIA Portal a bezpečnostného PLC
Autor: Ing. Lukáš Vilášek
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Smutný
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekonštrukcia vstrekovacieho lisu na výrobu voskových modelov so zvýšením bezpečnosti s využitím prostredia TIA Portal a bezpečnostného PLC
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá popisom procesu rekonštrukcie vstrekovacieho lisu, určeného pre tvorbu voskových modelov, so zameraním na zvýšenie bezpečnosti. Teoretická časť diplomovej práce je venovaná definovaniu základných pojmov "programovateľný logický automat", "bezpečnostný logický programovateľný automat", opisu základných legislatívnych prvkov z hľadiska bezpečnosti, ako sú zákony, normy a vyhlášky. V praktickej časti je diplomová práca zameraná na opis procesu tvorby riadiaceho bezpečnostného programu a tvorby vizualizácie, pri ktorých sme využili poznatky z oblasti automatizácie, elektrotechniky, teórie automatického riadenia, hydrauliky a strojníctva. V praktickej časti je spolu s uvedenými postupmi uvedený aj postup oživovania zariadenia, odladenie programu, doplnenie niektorých funkcií a samotné odovzdanie zariadenia. Hlavnou úlohou vstrekovacieho lisu, je výroba lisovaných voskových modelov, ktoré sú ďalej používané pri tvorbe presných odliatkov. Popri tejto hlavnej úlohe vstrekovací lis zabezpečuje aj vedľajšie doplnkové úlohy spojené s nahrievaním vstrekovacieho vosku, kontrolou správneho zaobchádzania s lisom zo strany obsluhy a v spĺňaní bezpečnostných požiadaviek, ktoré sú na daný vstrekovací lis kladené.
Klíčová slova:vstrekovací lis, bezpečnosť, PLC, TIA Portal

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně