Feb 18, 2020   9:59 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Off-line programming of ABB robotic arm performing point resistance welding in ABB RobotStudio
Written by (author): Ing. Ondrej Václav
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Off-line programovanie robotického ramena ABB vykonávajúceho bodové odporové zváranie v prostredí ABB RobotStudio
Summary:Cieľom diplomovej práce je naprogramovať robotické rameno ABB za účelom vykonávania operácie bodového odporového zvárania. Na začiatku je práca venovaná možnostiam využitia priemyselných robotov. Nasledujúca kapitola detailne popisuje technológiu bodového odporového zvárania.V tretej kapitole je práca zameraná na stručné vysvetlenie pojmov off-line programovanie robotov a simulácia. Ďalšia časť diplomovej práce je zameraná na návrh a vytvorenie robotického pracoviska pre výrobu dverí osobného automobilu. Funkčnosť programov použitých priemyselných robotov je otestovaná prostredníctvom simulácie v softvéri ABB RobotStudio. Nakoniec sa diplomová práca zaoberá výrobnými taktami a bezpečnosťou navrhnutého robotického pracoviska.
Key words:bodové odporové zváranie, ABB RobotStudio, priemyselný robot, simulácia, RAPID

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited