19. 2. 2020  12:00 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Off-line programovanie robotického ramena ABB vykonávajúceho bodové odporové zváranie v prostredí ABB RobotStudio
Autor: Ing. Ondrej Václav
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Milan Vachálek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Off-line programovanie robotického ramena ABB vykonávajúceho bodové odporové zváranie v prostredí ABB RobotStudio
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je naprogramovať robotické rameno ABB za účelom vykonávania operácie bodového odporového zvárania. Na začiatku je práca venovaná možnostiam využitia priemyselných robotov. Nasledujúca kapitola detailne popisuje technológiu bodového odporového zvárania.V tretej kapitole je práca zameraná na stručné vysvetlenie pojmov off-line programovanie robotov a simulácia. Ďalšia časť diplomovej práce je zameraná na návrh a vytvorenie robotického pracoviska pre výrobu dverí osobného automobilu. Funkčnosť programov použitých priemyselných robotov je otestovaná prostredníctvom simulácie v softvéri ABB RobotStudio. Nakoniec sa diplomová práca zaoberá výrobnými taktami a bezpečnosťou navrhnutého robotického pracoviska.
Klíčová slova:bodové odporové zváranie, ABB RobotStudio, priemyselný robot, simulácia, RAPID

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně