Nov 17, 2019   11:57 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of robotic workplace and its simulation in ABB RobotStudio
Written by (author): Bc. Marcel Vdoleček
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zabezpečenia robotického pracoviska a jeho simulácia v prostredí ABB Robot Studio
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu bezpečnosti robotických pracovísk. Obsahuje informácie o platných nariadeniach a normách spojených s robotikou. Pre oboznámenie s možnými spôsobmi riešenia zabezpečenia, sa v práci nachádzajú vysvetlené základné časti robotického pracoviska a príklady zabezpečovacích prvkov. V praktickej časti sme získané informácie použili na vytvorenie zabezpečeného pracoviska a následnú ukážku v prostredí softvéru ABB RobotStudio, v ktorej sme poukázali na vhodné použitie zabezpečovacích prvkov a ich umiestnenie priamo v pracovnom priestore.
Key words:bezpečnosť, robot, nebezpečenstvo, norma, pracovný priestor, ABB RobotStudio

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited