May 27, 2020   12:03 p.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
     
Lesson     Final thesis
     
Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of a robotic workplace for welding aluminum bicycle frames
Written by (author): Ing. Daniel Valášek
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh robotického pracoviska na zváranie hliníkových bicyklových rámov
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom robotického pracoviska na zváranie hliníkových bicyklových rámov. V teoretickej časti práce sú popísané základné kinematické štruktúry a pracovné hlavice priemyselných robotov. Druhá časť teoretickej časti sa zaoberala problematikou zvárania hliníkových konštrukcií. Prvá časť praktickej časti je venovaná návrhu vlastného robotického pracoviska, kde sú uvedené jednotlivé konštrukčné riešenia prvkov robotického pracoviska. Druhá časť praktickej časti sa zaoberala vytvorením vlastnej udalosťami riadenej cyklickej simulácie. V tejto časti sa nachádza tvorba zváracej operácie. V tejto operácií robot spolupracuje so zváracím stolom, ktorý je manipulátorom zváranej zostavy. Tiež sa v tejto časti nachádza tvorba inteligentných komponentov a snímačov.
Key words:
Priemyselná robotika, Off-line programovanie, Process SImulate, Zváranie hliníkových konštrukcií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited