Dec 15, 2019   7:31 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of robotized workplace of primary headlamp optics assembly
Written by (author): Ing. Dávid Šroba
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Ulrich
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
Summary:Cieľom diplomovej práce je offline a online programovanie robotického ramena Stäubli TX60 v prostredí Stäubli Robotics Suite za účelom strojového videnia a navádzania do požadovanej pozície. Práca sa venuje návrhu a požiadavkám na reálne pracovisko montáže primárnej optiky svetlometu. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým úvodom, kde je vo všeobecnosti opísaná automatizácia, robotizácia a ich nasadenie v priemysle. V ďalších teoretických častiach sa práca venuje problematikám priemyselnej automatizácie Stäubli a strojovému videniu. Praktická časť uvádza požiadavky pre konštrukciu jednotlivých staníc a zariadení pracovnej bunky. Ďalej sa práca zameriava na výber a opis reálne použitého robotického ramena a strojového videnia a taktiež na návrh virtuálnej pracovnej stanice v prostredí Tecnomatix Process Simulate. V tretej kapitole je predstavené reálne programovanie priemyselného robota Stäubli TX60, ktorý je súčasťou procesu pre montáž primárnej optiky svetlometu a je navádzaný kamerovým systémom. Na záver je opísaná bezpečnosť pracovnej stanice a jej základné prvky.
Key words:Automatizácia, Stäubli, Strojové videnie, Process Simulate, Robotika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited