6. 6. 2020  18:06 Norbert
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
Autor:
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Lukáš Ulrich
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je offline a online programovanie robotického ramena Stäubli TX60 v prostredí Stäubli Robotics Suite za účelom strojového videnia a navádzania do požadovanej pozície. Práca sa venuje návrhu a požiadavkám na reálne pracovisko montáže primárnej optiky svetlometu. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým úvodom, kde je vo všeobecnosti opísaná automatizácia, robotizácia a ich nasadenie v priemysle. V ďalších teoretických častiach sa práca venuje problematikám priemyselnej automatizácie Stäubli a strojovému videniu. Praktická časť uvádza požiadavky pre konštrukciu jednotlivých staníc a zariadení pracovnej bunky. Ďalej sa práca zameriava na výber a opis reálne použitého robotického ramena a strojového videnia a taktiež na návrh virtuálnej pracovnej stanice v prostredí Tecnomatix Process Simulate. V tretej kapitole je predstavené reálne programovanie priemyselného robota Stäubli TX60, ktorý je súčasťou procesu pre montáž primárnej optiky svetlometu a je navádzaný kamerovým systémom. Na záver je opísaná bezpečnosť pracovnej stanice a jej základné prvky.
Kľúčové slová:Automatizácia, Stäubli, Strojové videnie, Process Simulate, Robotika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene