May 28, 2020   8:33 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
     
     
     
Publications          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Automated robotic workstation with ABB industrial robots
Written by (author):
Ing. Miloš Podbielančík
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
Summary:
Cieľom predkladanej diplomovej práce je simulácia a praktická realizácia robotov automatizovaného pracoviska MRA2, zameraného na montáž silentblokov do automobilového priemyslu. Jedná sa o reálne pracovisko vyrábané spoločnosťou MTS. S výnimkou ostatných komponentov je tvorené troma priemyselnými robotmi, ktoré slúžia na vykonávanie manipulačných operácií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté základy priemyselnej robotiky, charakteristika robotických pracovísk, typy robotov a pracovných hlavíc daného pracoviska. V závere teoretickej časti je stručne spracovaná norma bezpečnosti priemyselných robotov a robotika ABB, z dôvodu typu použitých robotov a činnosti v softvérovom prostredí RobotStudio. Úvod praktickej časti práce je venovaný charakteristike automatizovaného pracoviska MRA2, typom vyrábaných dielov a činnosti pracovných staníc. Nasledujúca časť práce sa zaoberá výberom, umiestnením a zamedzením kolízie robotov daného pracoviska. Z hľadiska simulácie táto práca obsahuje vysvetlenie postupu jej tvorby, aplikovanie bezpečnosti SafeMove, tvorbu a použitie paralelných úloh. Obsahom záverečnej časti práce je opis reálnej implementácie jedného z robotov daného pracoviska.
Key words:
priemyselná robotika, simulácia, ABB RobotStudio, SafeMove, paralelné úlohy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited