8. 12. 2019  1:32 Marína
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
Autor: Ing. Miloš Podbielančík
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Matúš Schneider
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce je simulácia a praktická realizácia robotov automatizovaného pracoviska MRA2, zameraného na montáž silentblokov do automobilového priemyslu. Jedná sa o reálne pracovisko vyrábané spoločnosťou MTS. S výnimkou ostatných komponentov je tvorené troma priemyselnými robotmi, ktoré slúžia na vykonávanie manipulačných operácií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté základy priemyselnej robotiky, charakteristika robotických pracovísk, typy robotov a pracovných hlavíc daného pracoviska. V závere teoretickej časti je stručne spracovaná norma bezpečnosti priemyselných robotov a robotika ABB, z dôvodu typu použitých robotov a činnosti v softvérovom prostredí RobotStudio. Úvod praktickej časti práce je venovaný charakteristike automatizovaného pracoviska MRA2, typom vyrábaných dielov a činnosti pracovných staníc. Nasledujúca časť práce sa zaoberá výberom, umiestnením a zamedzením kolízie robotov daného pracoviska. Z hľadiska simulácie táto práca obsahuje vysvetlenie postupu jej tvorby, aplikovanie bezpečnosti SafeMove, tvorbu a použitie paralelných úloh. Obsahom záverečnej časti práce je opis reálnej implementácie jedného z robotov daného pracoviska.
Klíčová slova:priemyselná robotika, simulácia, ABB RobotStudio, SafeMove, paralelné úlohy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně