14. 12. 2019  4:24 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
Autor: Ing. Miloš Podbielančík
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Matúš Schneider
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce je simulácia a praktická realizácia robotov automatizovaného pracoviska MRA2, zameraného na montáž silentblokov do automobilového priemyslu. Jedná sa o reálne pracovisko vyrábané spoločnosťou MTS. S výnimkou ostatných komponentov je tvorené troma priemyselnými robotmi, ktoré slúžia na vykonávanie manipulačných operácií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté základy priemyselnej robotiky, charakteristika robotických pracovísk, typy robotov a pracovných hlavíc daného pracoviska. V závere teoretickej časti je stručne spracovaná norma bezpečnosti priemyselných robotov a robotika ABB, z dôvodu typu použitých robotov a činnosti v softvérovom prostredí RobotStudio. Úvod praktickej časti práce je venovaný charakteristike automatizovaného pracoviska MRA2, typom vyrábaných dielov a činnosti pracovných staníc. Nasledujúca časť práce sa zaoberá výberom, umiestnením a zamedzením kolízie robotov daného pracoviska. Z hľadiska simulácie táto práca obsahuje vysvetlenie postupu jej tvorby, aplikovanie bezpečnosti SafeMove, tvorbu a použitie paralelných úloh. Obsahom záverečnej časti práce je opis reálnej implementácie jedného z robotov daného pracoviska.
Kľúčové slová:priemyselná robotika, simulácia, ABB RobotStudio, SafeMove, paralelné úlohy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene