May 28, 2020   10:51 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Contacts     Graduate
     
     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the accuracy of industrial localization systems based on RTLS technology
Written by (author): Ing. Daniel Talo
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vyhodnocovanie presnosti priemyselných lokalizačných systémov na báze RTLS technológii
Summary:Cieľom tejto práce je nadobudnúť poznatky o systéme RTLS a zistiť s akou presnosťou meria. Pozrieme sa na to čo to je, kde sa to využíva, na akej technológii je tento systém založený. Dozvieme sa na akom princípe vypočítava presnú polohu. Ďalej sa dozvieme aká spoločnosť sa zameriava na tento systém. Spravíme si merania rôznych bodov v miestnosti kde by mohlo prísť k chybám merania a štatisticky si ich vyhodnotíme, aby sme zistili s akou presnosťou RTLS meria. Na záver si porovnáme a zhodnotíme namerané výsledky.
Key words:RTLS, meranie, presnosť, priemysel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited