Jun 1, 2020   6:43 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

     Graduate
     
     
     
Projects
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design and simulation of production robotized line in Process Simulate environment
Written by (author):
Ing. Peter Šálka
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a simulácia automatizovanej výrobnej linky v prostredí Siemens Process Simulate
Summary:
Cieľom diplomovej práce je návrh robotického pracoviska určeného na odporové zváranie plechových polotovarov karosérie auta a jeho virtuálne uvedenie do prevádzkového stavu pomocou simulačného prostredia Siemens Tecnomatix Process Simulate. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy v oblasti robotiky, pracovných hlavíc, kinematiky robotických ramien a vysvetlené základné charakteristiky konceptu Priemysel 4.0. V úvode praktickej časti sa nachádza návrh modelov a zariadení v CAD systéme vytvorených pre potreby simulácie. Následne v simulačnom prostredí Process Simulate je vytvorená časom riadená simulácia, ktorej súčasťou sú vypočítané časy pracovných cyklov. Na záver pre lepšie využitie v praxi je práca doplnená vytvorením udalostí riadenej simulácie signálmi prostredníctvom CEE modulu.
Key words:Robot, Priemyselná robotika, Process Simulate, Off-line programovanie, Návrh výrobného pracoviska, Signály, Moduly

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited