9. 8. 2020  23:05 Ľubomíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Kontakty     Absolvent
     
     Závěrečná práce     
     Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh a simulácia automatizovanej výrobnej linky v prostredí Siemens Process Simulate
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Návrh a simulácia automatizovanej výrobnej linky v prostredí Siemens Process Simulate
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh robotického pracoviska určeného na odporové zváranie plechových polotovarov karosérie auta a jeho virtuálne uvedenie do prevádzkového stavu pomocou simulačného prostredia Siemens Tecnomatix Process Simulate. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy v oblasti robotiky, pracovných hlavíc, kinematiky robotických ramien a vysvetlené základné charakteristiky konceptu Priemysel 4.0. V úvode praktickej časti sa nachádza návrh modelov a zariadení v CAD systéme vytvorených pre potreby simulácie. Následne v simulačnom prostredí Process Simulate je vytvorená časom riadená simulácia, ktorej súčasťou sú vypočítané časy pracovných cyklov. Na záver pre lepšie využitie v praxi je práca doplnená vytvorením udalostí riadenej simulácie signálmi prostredníctvom CEE modulu.
Klíčová slova:
Robot, Priemyselná robotika, Process Simulate, Off-line programovanie, Návrh výrobného pracoviska, Signály, Moduly

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně