Jun 1, 2020   6:07 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     Graduate     Lesson     
     
Projects     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Smart Homes based on Z-Wave protocols
Written by (author): Bc. Adam Suchý
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Juraj Slovák
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Smart Home na báze protokolu Z-Wave
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia návrhu konceptu Smart home na báze Z-Wave štandardu pre dielne STUBA Green Team-u. V úvodných kapitolách sa budem zaoberať samotnou podstatou potreby technického riešenia týkajúceho sa systémov Inteligentnej domácnosti, porovnaním rôznych jestvujúcich systémov spolu s ich výhodami a nevýhodami, hlbšiemu rozobratiu, vysvetleniu a popisu štandardu Z-Wave. Po tejto časti rozoberiem problematiku súvisiacu s hlavným riadiacim centrompozostávajúceho z Raspberry PI a RaZberry, pričom uskutočním opis inštalácie ria-diaceho programu, návrh zapojenia a návrh scenára pre laboratórne dielne STUBA Green Team.
Key words:
Inteligentná domácnosť, Smart Home, Z-Wave, Raspberry PI, RaZberry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited