Aug 12, 2020   8:24 a.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

          Lesson     Final thesis     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Siemens Technomatix PLM Process Simulate and the capabilities of creating robot industrial manufacturing workplaces
Written by (author): Bc. et Bc. Jakub Lubelan
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Siemens Technomatix PLM Process Simulate a možnosti tvorby robotických priemyselných výrobných pracovísk
Summary:
Predmetom bakalárskej práce je teoretický rozbor využitia robotických jednotiek v obore priemyselnej automatizácie, aké možnosti programovania robotov máme v súčasnosti najmä bližšie priblíženie pojmu off-line programovanie a s ním aj softvérové riešenie Tecnomatix Process Simulate. Cieľom práce je tieto nadobudnuté vedomosti využiť pri tvorbe virtuálneho robotického pracoviska pomocou vyššie uvedeného softvérového riešenia. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol, ktoré sa postupne zaoberajú históriou a súčasnou situáciou robotiky a automatizácie, teóriou programovania robotov a na záver samotnou tvorbou virtuálneho pracoviska od návrhu až po jej realizáciu.
Key words:
off-line programovanie, priemyselná automatizácia, robotika, Tecnomatix

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited