May 28, 2020   9:12 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts          
     
Final thesis     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Digital interface creation and control for industrial robots KUKA KR3R540
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Matej Šimovec
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tvorba digitálnych rozhraní a ich riadenie pre priemyselné roboty rady KUKA KR3R540
Summary:
Cieľom mojej bakalárskej práce je naštudovať problematiku tvorby digitálnych rozhraní priemyselných robotov rady KUKA KR3R540, po naštudovaní danej problematiky navrhnúť a následne zostaviť funkčnú riadiacu jednotku pre ovládanie externých periférií. V mojej práci najskôr teoreticky popisujem rozhrania riadiaceho systému ako aj manipulátora priemyselného robota KUKA KR3R540. V druhej časti predstavujem periférie, ktoré chceme ovládať riadiacou jednotkou a koncepčný návrh zostavenia tejto riadiacej jednotky, ako aj návrh pre ovládanie dopravníkového pásu pomocou frekvenčného meniča. V poslednej časti popisujem konkrétne komponenty riadiacej jednotky a ich funkčné zapojenie, takisto zapojenie externých periférií ako vstupné alebo výstupné zariadenia, mapovanie týchto pripojených periférií na konkrétne vstupy alebo výstupy v riadiacom systéme robota a konfiguráciu frekvenčného meniča pre ovládanie chodu dopravníkového pásu.
Key words:
priemyselný robot, manipulátor, riadiaci systém, riadiaca jednotka, KUKA KR3R540, digitálne rozhrania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited