Jun 1, 2020   6:06 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
Lesson     
     
Projects          Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
SmartHome based on Homey system and external comunications via Z-Wave, ZigBee a 433Mhz
Written by (author):
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Markus Melicher
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez Z-Wave, ZigBee a 433Mhz
Summary:
Hlavným cieľom tejto práce je informovať o problematike inteligentných domácností a technológií, ktoré sa v nej vyskytujú, navrhnúť vlastný koncept realizácie zariadenia prispôsobeného na bezdrôtové pripojenie sa k platforme Homey slúžiacu ako centrum inteligentnej domácnosti a realizácia daného návrhu. Na návrh vlastného zariadenia sme využili platformu Arduino a vysielače bezdrôtových komunikačných protokolov Z-Wave, ZigBee a 433MHz kompatibilné s touto platformou. Ďalej sme využili dostupné aplikácie napísané v JavaScripte vytvorené pre synchronizáciu týchto zariadení s platformou Homey. Výsledkom našej práce je zistenie, že z nami zvolených vysielačov je s pomocou dostupných knižníc možné priamo prepojiť len vysielač protokolu Z-Wave, pre zvyšné dva protokoly sme navrhli alternatívnu metódu synchronizácie.
Key words:
Homey, Arduino, Z-Wave, ZigBee, 433 MHz, inteligentná domácnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited