Oct 21, 2020   6:55 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The utilization of wireless technologies for controlling, monitoring and data gathering for automated industrial operations
Written by (author):
Ing. Tomáš Janík
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie bezdrôtových technológií na riadenie, monitoring a zber dát pre bezobslužné strojárenské prevádzky
Summary:V tejto práci som analyzoval problém vytvárania spojení na výmenu dát medzi vzdialenými stanicami. Skúmal som jednotlivé bezdrôtové technológie a vyberal som najvhodnejšiu. Zameral som sa na technológiu WiFi, ktorú som podrobnejšie popísal. Neskôr som vykonal testy tejto technológie v rýchlosti prenášaných dát a sily signálu v závislosti od vzdialenosti a typu spojenia WiFi zariadení. Ďalej som riešil problém monitorovania vzdialeného zariadenia -- v mojom prípade motorčeka so zotrvačníkom. Riešenie tohto problému som si rozdelil na dve časti -- simuláciu a samotné riešenie. V simulácii som si pripravil niekoľko programov, z ktorých som vychádzal neskôr v riešení. Celkový proces monitorovania motorčeka pozostával z merania otáčok zotrvačníka, ukladanie týchto hodnôt do súborov, ich kopírovanie na FTP server a ich zobrazovanie na druhom počítači.
Key words:motorček so zotrvačníkom, bezdrôtové technológie, WiFi


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited