3. 4. 2020  20:15 Richard
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie bezdrôtových technológií na riadenie, monitoring a zber dát pre bezobslužné strojárenské prevádzky
Autor: Ing. Tomáš Janík
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Smutný
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie bezdrôtových technológií na riadenie, monitoring a zber dát pre bezobslužné strojárenské prevádzky
Abstrakt:V tejto práci som analyzoval problém vytvárania spojení na výmenu dát medzi vzdialenými stanicami. Skúmal som jednotlivé bezdrôtové technológie a vyberal som najvhodnejšiu. Zameral som sa na technológiu WiFi, ktorú som podrobnejšie popísal. Neskôr som vykonal testy tejto technológie v rýchlosti prenášaných dát a sily signálu v závislosti od vzdialenosti a typu spojenia WiFi zariadení. Ďalej som riešil problém monitorovania vzdialeného zariadenia -- v mojom prípade motorčeka so zotrvačníkom. Riešenie tohto problému som si rozdelil na dve časti -- simuláciu a samotné riešenie. V simulácii som si pripravil niekoľko programov, z ktorých som vychádzal neskôr v riešení. Celkový proces monitorovania motorčeka pozostával z merania otáčok zotrvačníka, ukladanie týchto hodnôt do súborov, ich kopírovanie na FTP server a ich zobrazovanie na druhom počítači.
Klíčová slova:motorček so zotrvačníkom, bezdrôtové technológie, WiFi


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně