Aug 5, 2020   6:11 a.m. Hortenzia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     Graduate     
     
     
     Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Possibilities of using internal GPU processors in modern 3D accelerators for numerical computing in engineer applications
Written by (author): Ing. Vladimír Janík
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti využitia interných GPU procesorov u moderných 3D akcelerátorov pre numerické výpočty v strojárenských aplikáciách
Summary:
Vo svojej práci som popísal problém nedostatočnej rýchlosti numerických výpočtov prevádzaných na CPU. Venoval som sa problematike grafických výpočtových jednotiek pre ich využitie v softvérovom prostredí Matlab. V práci je popísané fungovanie a použitie technológie CUDA. Otestoval a vyhodnotil som funkčnosť knižnice MtxMull.dll vytvorenej na ÚAMAI. Navzájom som porovnal dve grafické karty od spoločnosti Nvidia a otestoval som vplyv parametrov grafickej karty na rýchlosť výpočtu. Vytvoril som niekoľko programov, v ktorých bola použitá táto knižnica a vyhodnotil som možnosti jej použitia. V práci je popísaný softvérový balík Jacket, jeho výhody, nevýhody ako aj možnosti jeho nasadenia. Porovnal a previedol som praktické nasadenie balíka Jacket v porovnaní s CUDA dll knižnicou MtxMul.dll. Optimalizoval som numerické výpočty prevádzané na modeli vibračného votknutého nosníka.
Key words:
grafická výpočtová jednotka, technológia CUDA, Jacket


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited