Sep 19, 2020   10:26 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
Graduate
     
Lesson     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Using wireless technology to remote control mechanical engineering
Written by (author): Ing. Ján Ingeli
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Použitie bezdrôtových technológií v systémoch riadenia vzdialených strojárenských prevádzok
Summary:
V diplomovej práci som riešil možnosť využi-tia bezdrôtovej technológie v technickej praxi. Po-rovnal som výsledky testov rýchlosti a spoľahlivosti prenosu pomocou bezdrôtovej technológie a nasadenie technológie na konkrétny model reálne-ho zariadenia. Použitá bezdrôtová technológia je WIFI IEEE 802.11 b/g. V programe MATLAB - SIMULINK som namodeloval objekt, na ktorý som aplikoval vopred pripravenú techno-lógiu archivácie a vizualizácie nameraných dát. Overil som použitie bezdrôtovej technológie na monitorovanie, zber dát a aj vzdialené ovládanie ťažko dostupnej pre-vádzky, kde by boli klasické metódy monitorovania časo-vo a finančne náročné.
Key words:
MATLAB, SIMULINK, WiFi


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited