6. 6. 2020  19:17 Norbert
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
Výučba
     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Monitorovanie bezobslužných prevádzok v strojárenstve s využitím dedikovaného video servera na báze "Open Source" softvéru
Autor:
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Ing. Milan Vachálek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Monitorovanie bezobslužných prevádzok v strojárenstve s využitím dedikovaného video servera na báze "Open Source" softvéru
Abstrakt:
Práca sa zaoberá využitím Red5 serverovej aplikácie v strojárenstve na prenos dát internetom. Operátori majú možnosť získavať dáta z prevádzok v reálnom čase cez rozhranie bežného webového prehliadača. Prenos umožňuje platforma Adobe Flash Player doinštalovaním ako plugin. Pre túto platformu boli naprogramované dva typy aplikácií. Prvá umožnuje konferenčný hovor použitím prenosu videa, audia a textových informácií medzi viacerými účastníkmi nezávisle od miesta ich pôsobenia. Povoľuje im základné nastavenie ako je napríklad registrácia do systému, úpravu hesla prostredníctvom e-mailu a iné. Druhá aplikácia zase pojednáva o možnosti záznamu videa pri detekovaní pohybu. Treba podotknúť že obe aplikácie využívajú voľne dostupné knižnice a software (tzv. 'Open Source'). Práca taktiež pojednáva o možnosti hosťovania daných aplikácií na linuxových serveroch pre zníženie prevádzkových nákladov.
Kľúčové slová:
prenos dát, audio-video komunikácia, monitovanie, Red5 server

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene