May 28, 2020   9:59 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts
     
     
     
     
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Practical usefulness of technology GPGPU computing by 3D accelerators in Mechanical Engineering
Written by (author): Ing. Matej Pollák
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Praktické využitie technológie GPGPU výpočtov na súčasných 3D grafických akcelerátoroch v strojárenstve
Summary:
Táto práca sa zaoberá použitím GPGPU pre účely urýchlenia výpočtov v Matlabe a ich praktické využitie. Prvá časť sa zaoberá rozborom hardvérových rozdielov CPU a GPU, popisuje ako je konštruovaný centrálny a grafický pro- cesor. Ďalej si rozoberieme ako sa merá výkon FLOPS ktorý je rozhodujúcim parametrom pre určenie výpočtového výkonu. Druhá časť sa zoberá softvérovými nástrojmi pre použitie GPGPU v prostredí Matlab. Jednotlivé nástroje (CUDA, Jacket, GPUmat, MtxMull.dll) budú podrobne popísané ako fungujú. Operačný systém som zvolil ArchLinux takže bude treba v krátkosti popísať implementáciu nástrojov. Tretia časť je prakticky zameraná na implementáciu daných technoló- gií pre naše účely. Taktiež porovnám vhodnosť využitia Jacket a GPUmat. Štvrtá časť sa zaoberá porovnávaním daných technológií. Následne budem vyhodnocovať jednotlivé softvérové nástroje.
Key words:
GPU, CPU, CUDA, Matlab, GPUmat, Jacket

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited