30. 10. 2020  14:47 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
Absolvent     
     
     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Praktické využitie technológie GPGPU výpočtov na súčasných 3D grafických akcelerátoroch v strojárenstve
Autor:
Ing. Matej Pollák
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Ing. Ondrej Smutný
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Praktické využitie technológie GPGPU výpočtov na súčasných 3D grafických akcelerátoroch v strojárenstve
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá použitím GPGPU pre účely urýchlenia výpočtov v Matlabe a ich praktické využitie. Prvá časť sa zaoberá rozborom hardvérových rozdielov CPU a GPU, popisuje ako je konštruovaný centrálny a grafický pro- cesor. Ďalej si rozoberieme ako sa merá výkon FLOPS ktorý je rozhodujúcim parametrom pre určenie výpočtového výkonu. Druhá časť sa zoberá softvérovými nástrojmi pre použitie GPGPU v prostredí Matlab. Jednotlivé nástroje (CUDA, Jacket, GPUmat, MtxMull.dll) budú podrobne popísané ako fungujú. Operačný systém som zvolil ArchLinux takže bude treba v krátkosti popísať implementáciu nástrojov. Tretia časť je prakticky zameraná na implementáciu daných technoló- gií pre naše účely. Taktiež porovnám vhodnosť využitia Jacket a GPUmat. Štvrtá časť sa zaoberá porovnávaním daných technológií. Následne budem vyhodnocovať jednotlivé softvérové nástroje.
Klíčová slova:
GPU, CPU, CUDA, Matlab, GPUmat, Jacket

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně