Sep 29, 2020   8:09 p.m. Michal, Michaela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

     
Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The practical use of WiFi wireless technology data transfers for applications in engineering
Written by (author):
Ing. Peter Smolej
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Praktické využitie technológie bezdrôtových WiFi dátových prenosov pre aplikácie v strojárenstve
Summary:
Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť a zrealizovať prenos dát parametrov kvality elektrickej energie zo vzdialenej strojárenskej prevádzky pomocou bezdrôtovej Wi-Fi technológie na počítač, kde bežal FTP server. Na tomto počítači sa ďalej dáta spracovávali, automaticky vyhodnocovali a vykresľovali sa grafy jednotlivých parametrov v čase pomocou programu MATLAB. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje dvadsaťjeden obrázkov, sedem tabuliek a dve prílohy. Prvá kapitola popisuje bezdrôtové technológie v licencovanom a nelicencovanom pásme ich princípy fungovania, rozdiely, výhody a nevýhody. V druhej kapitole je odtestovaný bezdrôtový spoj vytvorený z Wi-Fi zariadení pracujúcich v štandardoch IEE 802.11a/b/g. Tretia kapitola popisuje kvalitatívne parametre elektrickej energie a ich možné vplyvy na elektrické zariadenia. V poslednej kapitole je navrhnuté riešenie pre bezdrôtové spojene strojárenských prevádzok a prenos dát parametrov elektrickej energie zo vzdialenej prevádzky na server.
Key words:
bezdrôtové technológie, Wi-Fi, elektrická energia, meranie, MATLAB

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited