Aug 5, 2020   7:01 a.m. Hortenzia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     Graduate
     
     
     
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Controlling of mobile robotic explorers in 3D environment
Written by (author):
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Juraj Camber, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ovládanie mobilných robotických prieskumníkov v 3D priestore
Summary:
Táto práca pojednáva o problematike mobilných robotických prieskumníkov, ako aj o súčasných trendoch ich využitia v priemysle ako aj v iných sférach života. Opisuje metódy a technológie spojené s ovládaním týchto prieskumníkov s dôrazom na využívanie senzorických systémov. Zaoberá sa predovšetkým inteligentnými autonómnymi prieskumníkmi pracujúcimi v 3D priestore. Práca sa zameriava na využitie senzorického systému MS Kinect, ako na technológiu umožňujúcu prieskumníkovi pohybovať sa v priestore bez priameho vonkajšieho zásahu človeka a samostatne vyhodnocovať vplyvy a prekážky vonkajšieho prostredia s následným automatickým prispôsobením sa tomuto prostrediu . Cieľom práce je opis možnosti nasadenia senzorického systému MS Kinect na robotických prieskumníkov ako aj návrh metódy pre ich ovládanie s využitím tohto systému a opis funkčnosti tejto metódy.
Key words:
senzorické systémy, MS Kinect, mobilný robotický prieskumník, ovládanie prieskumníka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited