Aug 9, 2020   2:06 a.m. Ľubomíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Contacts          
     
Final thesis     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Robust methods for the ongoing identification based on the algorithm of recursive exponential forgetting with alternative covariance matrix
Written by (author):
Ing. Filip Kmeco
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Robustné metódy priebežnej identifikácie na báze algoritmu rekurzívneho exponenciálneho zabúdania s alternatívnou kovariančnou maticou
Summary:Práca sa zaoberá novovytvoreným toolboxom pre metódy priebežnej identifikácie so zabúdaním a jeho nasadením do praxe. Dôraz je kladený na dlhodobé nasadenie v prevádzke z hľadiska frekvencie vzorkovania s možnosťou robustného adaptívneho riadenia. Toolbox obsahuje aj modely potláčajúce nežiadúce problémy výskytu neinformatívnych dát, ktoré môžu viesť k destabilizácii numerického výpočtu parametrov identifikovaného modelu, vhodnou metódou ich zabúdania. V jednotlivých častiach je daná problematika najskôr rozobraná z hľadiska teórie, následne sú popísané potrebné technické prostriedky a samotný toolbox pre programové prostredie Matlab Simulink. Pre overenie funkčnosti toolboxu je realizovaný experiment určenia optimálneho faktora zabúdania pre rekurzívne exponenciálne zabúdanie s alternatívnou kovariančnou maticou. Záver je venovaný prehľadnému spracovaniu výsledkov, zistení a odporúčaní voľby optimálneho faktoru zabúdania.
Key words:
Matlab Simulink, priebežná identifikácia, rekurzívne exponenciálne zabúdanie, alternatívna kovariančná matica, faktor zabúdania, toolbox

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited