1. 6. 2020  10:24 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
     
Výučba
     
Záverečná práca     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Robustné metódy priebežnej identifikácie na báze algoritmu rekurzívneho exponenciálneho zabúdania s alternatívnou kovariančnou maticou
Autor:
Ing. Filip Kmeco
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Ing. Milan Vachálek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Robustné metódy priebežnej identifikácie na báze algoritmu rekurzívneho exponenciálneho zabúdania s alternatívnou kovariančnou maticou
Abstrakt:Práca sa zaoberá novovytvoreným toolboxom pre metódy priebežnej identifikácie so zabúdaním a jeho nasadením do praxe. Dôraz je kladený na dlhodobé nasadenie v prevádzke z hľadiska frekvencie vzorkovania s možnosťou robustného adaptívneho riadenia. Toolbox obsahuje aj modely potláčajúce nežiadúce problémy výskytu neinformatívnych dát, ktoré môžu viesť k destabilizácii numerického výpočtu parametrov identifikovaného modelu, vhodnou metódou ich zabúdania. V jednotlivých častiach je daná problematika najskôr rozobraná z hľadiska teórie, následne sú popísané potrebné technické prostriedky a samotný toolbox pre programové prostredie Matlab Simulink. Pre overenie funkčnosti toolboxu je realizovaný experiment určenia optimálneho faktora zabúdania pre rekurzívne exponenciálne zabúdanie s alternatívnou kovariančnou maticou. Záver je venovaný prehľadnému spracovaniu výsledkov, zistení a odporúčaní voľby optimálneho faktoru zabúdania.
Kľúčové slová:
Matlab Simulink, priebežná identifikácia, rekurzívne exponenciálne zabúdanie, alternatívna kovariančná matica, faktor zabúdania, toolbox

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene