May 28, 2020   10:42 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

     
Graduate
     
     
     
Projects          Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Using wireless technology in remote control systems engineering and operations aspects of their security.
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Použitie bezdrôtových technológií v systémoch riadenia vzdialených strojárenských prevádzok a aspekty ich zabezpečenia
Summary:
Predmetom diplomovej práce je problematika slabo zabezpečených bezdrôtových Wi-Fi sietí, konkrétne nastavenie zabezpečenia pre bezdrôtovú sieť projektu APVT-20-035204 Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV Zohor. Hlavným cieľom diplomovej práce je, na základe výsledkov analýzy aktivít a skúmania slabo zabezpečených bezdrôtových sietí, vypracovať návrhy zamerané na zvýšenie bezpečnosti komunikácie na bezdrôtovej sieti ČOV Zohor. V prvej časti práce sú priblížené teoretické východiská danej problematiky. Definujeme základné pojmy, približujeme povedomie o bezdrôtových Wi-Fi sieťach. Záver práce je venovaný praktickej ukážke slabo zabezpečených bezdrôtových Wi-Fi sietí. Obsahuje taktiež výsledky praktickej skúšky prelomenia hesla Wi-Fi zabezpečeného pomocou WEP a návrh zabezpečenia bezdrôtovej siete pre ČOV Zohor.
Key words:
Wi-Fi, bezdrôtová sieť, komunikácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited