Feb 19, 2020   1:19 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Utilization of Wireless Technologies in process control for automated industrial operations in frequency bands of WiFi and MMW
Written by (author): Ing. Tomáš Radoský
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie bezdrôtových technológií v procesoch riadenia bezobslužných strojárenských prevádzok v pásmach WiFi a MMW
Summary:V danej diplomovej práci sa rieši možnosť použitia bezdrôtovej technológie v systémoch riadenia v technickej praxi. Porovnávajú sa súčasné bezdrôtové technológie a navrhuje sa funkčnosť praktického využitia v automatizovaných strojárenských prevádzkach, pri nasadení bezdrôtovej technológie na konkrétnom objekte - ČOV Zohor. Monitorovanie a riadenie reálneho zariadenia sa aplikuje aj v laboratórnych podmienkach, ktorého technológia je založená na štandarde IEEE 802.11 a/b/g/n. V programe Matlab/Simulink bol namodelovaný objekt, na ktorý bola aplikovaná vizualizácia a archivácia technológie meracieho systému nameraných dát. Ďalej sa simulačne overilo použitie bezdrôtovej technológie na monitorovanie, zber dát ako aj na vzdialené ovládanie ťažko dostupnej prevádzky, kde by boli klasické metódy monitorovania časovo a finančne náročné. Nakoniec nasleduje záverečné zhrnutie a zhodnotenie celej práce.
Key words:Frekvenčné pásmo, MMW, Simulink, Matlab, WiFi

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited