Aug 14, 2020   10:14 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Contacts          Lesson
     
Final thesis
     
     Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The methods of controlling and stabilization mobile flying quadricopter agent
Written by (author): Ing. Štefan Čakvári
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Juraj Camber, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy riadenia a stabilizácie mobilného lietajúceho agenta kvadrikoptéry
Summary:
Prvá časť mojej práce sa zaoberá teoretickým úvodom do automatizácie a stabilizácie v dopravnej technike, neskôr v kvadrikoptérach. Pojednáva o spôsoboch stabilizácie, o vzniku vztlaku a o základoch fyziky letu kvadrikoptér. Druhá časť práce je zameraná na praktickú aplikáciu stabilizácie kvadrikoptéry pomocou PID parametrov nastavovaných do riadiacej dosky predstavenej kvadrikoptéry. Obsahuje aj popis spôsobu, akým bola dosiahnutá lepšia stabilita kvadrikoptéry a vymedzuje pásmo PID parametrov, ktoré sú v praxi použiteľné pre prevedenie bezpečného letu kvadrikoptéry.
Key words:
kvadrikoptéra, PID regulácia, regulátor, stabilizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited