Jun 1, 2020   7:22 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

Contacts
     
     
     
     
Projects          Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The use of current network technologies in engineering
Written by (author):
Ing. Adam Domin
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Juraj Kapusta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie súčasných sieťových technológií v strojárenstve
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je uviesť čitateľa do problematiky prenosu dát z hľadiska prenosového média, a hľadanie najvhodnejšieho riešenia konkrétnej problematiky. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol, pričom prvá kapitola je venovaná všeobecnému prehľadu sieťových technológií z hľadiska prenosových médií a ich výhody a nevýhody pre využitie v strojárenstve. Druhá kapitola opisuje podnik s konkrétnou problematikou, pre ktorú sa hľadá najvhodnejšie riešenie v rámci bakalárskej práce. Ďalej v kapitole sú aplikované sieťové technológie spomenuté v prvej kapitole na daný podnik, a ich výhody a nevýhody v danej situácii. Tretia kapitola opisuje vybrané riešenie na základe návrhov a meraní z druhej kapitoly, a následne realizáciu daného riešenia.
Key words:Ethernet, Wi-Fi, dátový prenos

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited