Jun 1, 2020   7:25 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     
     
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Laboratory robotic arm software
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Programové vybavenie laboratórneho robotického ramena
Summary:Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou riadenia robotických ramien, možnosti ich programovania a implementácia týchto vedomostí v praxi. V práci je popísaná teória programovania vybraných periférií mikropočítačov ATmega8 v jazyku C. Ďalej sa v práci venujeme robotickému ramenu, niektorým jeho elektronickým častiam a spôsobom riadenia. V závere práce je uvedený program na kontrolu riadenia servomotora pomocou PWM signálu.
Key words:
Riadenie robotických ramien, Laboratórne robotické rameno, Priemyselný manipulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited