May 28, 2020   10:54 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Modern methods of numerical calculations acceleration using GPGPU and CLUSTER technologies under OS Linux and Windows
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov s použitím GPGPU a CLUSTER technológii v strojárenstve pod OS Linux a Windows
Summary:
Paralelizácia centrálnych procesorových jednotiek CPU a grafického hardwaru GPU prináša v súčasnosti výhody vysokého výpočtového výkonu. Tento výkon musí byť však aj efektívny z hľadiska nákladov, pretože s rastúcim výpočtovým výkonom zvyčajne rastie aj spotreba energie. Dnešná GPU predstavuje silný grafický prostriedok, ale aj súčasne vysoko paralelný programovateľný prostriedok, ktorý predstavuje vrchol v aritmetických výpočtoch a pamäťovej priepustnosti. Cluster, grid, cloud je spájanie viacerých počítačov za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Jednou z hlavných úloh je rozdelenie programov na viacero častí a tieto časti rozdistribuovať viacerým počítačom naraz.
Key words:
grid, paralelné výpočty, cloud, GPGPU, cluster, výpočtový výkon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited