19. 2. 2020  12:39 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov s použitím GPGPU a CLUSTER technológii v strojárenstve pod OS Linux a Windows
Autor: Ing. Stanislav Godiška
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Smutný
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov s použitím GPGPU a CLUSTER technológii v strojárenstve pod OS Linux a Windows
Abstrakt:Paralelizácia centrálnych procesorových jednotiek CPU a grafického hardwaru GPU prináša v súčasnosti výhody vysokého výpočtového výkonu. Tento výkon musí byť však aj efektívny z hľadiska nákladov, pretože s rastúcim výpočtovým výkonom zvyčajne rastie aj spotreba energie. Dnešná GPU predstavuje silný grafický prostriedok, ale aj súčasne vysoko paralelný programovateľný prostriedok, ktorý predstavuje vrchol v aritmetických výpočtoch a pamäťovej priepustnosti. Cluster, grid, cloud je spájanie viacerých počítačov za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Jednou z hlavných úloh je rozdelenie programov na viacero častí a tieto časti rozdistribuovať viacerým počítačom naraz.
Klíčová slova:grid, paralelné výpočty, cloud, GPGPU, cluster, výpočtový výkon

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně