Sep 23, 2020   11:20 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Modern acceleration methods of numerical computing in Matlab environment with use of GPGPU and CLUSTER technologies
Written by (author): Ing. Jozef Nákačka
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov v prostredí Matlab s použitím GPGPU a CLUSTER technológii
Summary:
Bc. Jozef Nákačka, 2012: Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov v prostredí Matlab s použitím GPGPU a CLUSTER technológií. Diplomová práca. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky strojníckej fakulty, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ján Vachálek, PhD. 75 strán. Práca sa zaoberá metódami akcelerácie numerických výpočtov v prostredí Matlab s použitím GPGPU a CLUSTER technológií. V oblasti GPGPU a klastrového počítania sa vykoná prieskum dostupných softvérových riešení pre paralelné spracovanie dát s podporou programu Matlab. Porovnajú sa ich výhody a nevýhody. Pre vybrané riešenie sa vykoná implementácia pre program Matlab. Pre dané technológie sa interpretujú jednoduché demonštrácie paralelného spracovania. Výsledkom práce je porovnanie GPGPU a CLUSTER technológií z hľadiska numerického výkonu a možnosti využitia pre strojárenské aplikácie.
Key words:
GPGPU, CUDA, MatlabMPI, CLUSTER

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited